woensdag 1 februari       19.00 Oude Ark Bestuur

woensdag 1 maart           19.00 Oude Ark Bestuur

woensdag 29 maart         19.00 Oude Ark Bestuur

zaterdag 1 april               18.00 De Messinc Ledenfeest

woensdag  19 april          19.00 Oude Ark Bestuur

donderdag 18 mei            7.30 Ontbijtwandeling start aan De Messinc

donderdag 18 mei            13.00 Algemene Vergadering in De Messinc

woensdag  21 juni           19.00 Oude Ark Bestuur

Dinsdag 18 juli                 19.00 Oude Ark Bestuur voorbereiding zomertochten

Vrijdag 21 juli                   Zomertochten Herdenking 47 jaar Waterramp

Woensdag 2 augustus     19.00 Oude Ark bestuur